Välkommen till Städa Rent AB!

Ett rent alternativ

Städa Rent är ett lokalvårdsföretag med inriktning på kontraktstädning av kontor, trappor, butiker, skolor, hem städningar mm. Vi utför golvvård, golvslipning, fönsterputs, storstädning, flyttstädning, byggstädning, sanering mm.

Städa Rent skall utföra lokalvård med hög kvalitet till konkurrenskraftiga villkor och priser för den offentliga och privata sektorn inom Storstockholm. Vi skall erbjuda miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad, tillgänglighet och kvalitet.

Våra kännetecken och konkurrensmedel

Hög serviceberedskap/snabb vikarietäckning/tillgänglighet - Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig – God kundvård med ett individuellt anpassat kundvårdsprogram – Dialog med kunden – Ett eget internutbildningssprogram.

Flexibla med snabb om- och uppställning vid nya/förändrade krav och behov – Ett kvalitets- och miljötänkande i hela organisationen.

Örnholmsbrinken 126 127 42 Skärholmen  |  0709 - 18 53 60  |  thomas.wallgren@stadarentab.se